post

تردمیل انواع تردمیل

نکات تردمیل

 

نکاتی در مورد استفاده از تردمیل بمنظور پیشگیری از بروز خطراک جدی

بهتر آنست که قبل از اینکه به  سراغ استفاده از تردمیل و ورزش روزانه بروید به نکاتی در مورد پوشش پاها وبخصوص کفش هایتان دقت کنید. نکاتی که در زیر درموردپوشش کفش وجوراب  ارایه میشود خیلی مهم است. چون در صورت سقوط از روی تردمیل خطرات جدی شما را تهدید میکند این خطرات دراکثرموارد شامل شکستگی زانو وصدمات خیلی جدی به زانواست .

نکته اول :

چنانچه در هنگام ورزش با تردمیل از کفش بند دار استفاده می کنید حتما توجه داشته باشیدکه بندهای کفش هایتان بیش از انداره بلندنباشدوچنانچه آنها خیلی بلندهستند بند کفش با اندازه ی استاندارد تهیه کنید یا آنها را کوتاه کنید ونیز دقت داشته باشید که در هنگام پیاده روی بر روی تردمیل بندکفش هایتان رابسته باشیدچون اگربندآن در حین ورزش بازشود ممکن است در دستگاه گیرکند و این مسئله بشدت خطرناک است چون میتواند موجب سقوط وصدمه دیدن شما شود.

نکته دوم :

حتما در هنگام پیاده روی و دویدن بر روی تردمیل سعی کنید سایز کفشی راکه استفاده می کنید مناسب پاهایتان باشد واز پوشیدن کفش های خیلی گشاد خودداری کنید .

نکته سوم :

سعی کنیدازکفش های عاج دارنداستفاده کنید چون این نوع کفش میتواند  اصطکاک کافی رابا تسمه تردمیل ایجادکند و مانع از لیزخوردن شما شود.

نکته چهارم :

هرگزباجوراب بر روی تردمیل ندوید چون این کار  با احتمال بسیار زیاد باعث لیزخوردن و صدمه دیدن شما میشود .

نکته پنجم :

هرگزباپای برهنه روی تردمیل ندوید چون درصورت بالا بودن سرعت ممکن است کف پاهای شما دچارسوختگی شود .

نکته ششم :

نکته ی دیگر در مورد مراقبت از خود و بچه ها و حتی گاها حیوانات خانگی شما است. سعی کنید از کلید امنیت تردمیل استفاده کنید چون طرز کار این ابزار به  شکلی است که اگر پای شما بیشتر از حد معمول  به لبه ی تسمه نزدیک شود و احتمال سقوط شما وجود داشته باشد دستگاه به طور خودکار خاموش می شود. و از بروز مشکل جلوگیری می کند .

نکته هفتم :

حتما با بچه ها ی کوچک خود درمورد استفاده از این دستگاه صحبت کنید تا متوجه شوند که آنها باید حتما با نظارت بزرگترها از این دستگاه استفاده کنند .

نکته هشتم: حتما از کلید امنیت کودک استفاده کنید تا بچه ها نتوانند بدون نظارت شما دستگاه را روشن کنند .