post

راهنمای سرویس و نگهداری تردمیل

تمیز کردن یا روغن کاری منطقی یک تردمیل به طور قطع باعث افزایش طول عمر دستگاه و بهبود عملکرد آن خواهد شد. اگر تسمه ترمیل و زیرانداز آن را به خوبی تمیز کنید کیفیت و بازده تردمیل را به بیشترین حد ممکن می رسانید.
هشدار: اصطکاک بین عرشه و تسمه تردمیل نقش مهمی در عملکرد و عمر این دستگاه هوازی دارد. به همین دلیل است که توصیه می کنیم همیشه این نقطه از تردمیل را به خوبی روغن کاری کنید.
هشدار: قبل از انجام هر کاری بر روی تردمیل (روغن کاری،‌تمیز کردن و… ) حتما کابل دستگاه را از برق جدا کنید.
هشدار: قبل از تا کردن تردمیل آن را خاموش کنید.

بیشتر